ОТЕЦЪ ІЕРЕМІЯ Къ 100–лѣтiю со дня рожденiя игумена Русскаго на Аѳонѣ Свято-Пантелеимонова монастыря схiархимандрита Іеремiи

ОТЕЦЪ ІЕРЕМІЯ Къ 100–лѣтiю со дня рожденiя игумена Русскаго на Аѳонѣ Свято-Пантелеимонова монастыря схiархимандрита Іеремiи

Другие статьи